Naujienos

Atgal

Vilnius-Kaunas

2019 12 28

Plane bus nustatyta optimali projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius trasa, numatytos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos ir  sąlygos šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo metu bus atlikti šie pagrindiniai darbai:

 

  • Teritorijos preliminarūs žvalgybiniai inžineriniai geologiniai, geotechniniai, topografiniai bei kiti inžineriniai tyrimai.
  • Parengta planuojamos teritorijos plėtros koncepcija su mažiausiai keturiomis geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius trasos ir su ja susijusių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų (Tarptautinio Kauno oro uosto geležinkelio stoties, Kauno 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelyno, kt. geležinkelio kelių ir stočių, Vilniaus keleivių geležinkelio stoties, Tarptautinio Vilniaus oro uosto geležinkelio stoties, Vilniaus intermodalinio terminalo, Vilniaus 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelyno, privažiuojamųjų ir jungiamųjų automobilių kelių, kt. susisiekimo komunikacijos inžinerinės infrastruktūros objektų) vystymo alternatyvomis.
  • Atlikus alternatyvų analizę, palyginimą bei palyginimo nepriklausomą profesinį vertinimą ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą bus parinkta optimali „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius trasos alternatyva. Optimaliai trasai ir su ja susijusiems susisiekimo komunikacijų infrastruktūros objektams (geležinkelio keliams, jų statiniams, geležinkelio stotims, terminalams, automobilių keliams ir gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams, kt.) bus rengiami plėtros ir pertvarkymo sprendiniai,  inžinerinės infrastruktūros  (šilumos tiekimo, 110 kV, 330 kV elektros tinklų, magistralinių dujotiekių, kt. inžinerinių tinklų) rekonstrukcijos ir statybos sprendiniai bei pagal juos nustatytos apsaugos zonos, servitutai ir suformuoti žemės sklypai.
  • Atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.